Gallery
WORLD - RANKING

Ladies

ALL

Superwelterweight - 69,50 Kg / 153 lbs


PlatzNachnameVornameDisziplinGymCityNatFlag
1OSTOJICSanja K1 BrčkoBIHflag
2 PhotoPhoto
MLEJNKOVA Lucie
MLEJNKOVALucie K1 Muay ThaiBrnoCZEflag
3 PhotoPhoto
BIRYUKOVA Oksana
BIRYUKOVAOksana K1 Union GymLvivUKRflag